Samen bouwen aan onze omgeving

Voor de invulling van het toekomstige Nieuwe Energie programma 2017-2023 willen zeven kernpartners vanuit de overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties graag gebruik maken van kennis, ideeën en wensen vanuit ‘het veld’. Door met u samen te werken vergroten we het draagvlak en het succes van ons nieuwe beleid. Het energiebeleid focust zich op vijf thema’s. Op deze webpagina horen we graag uw input over het deelthema ‘gebouwde omgeving’.


Onze ambitie


Onze ambitie is om in woningen en gebouwen (zoals scholen, ziekenhuizen en kantoren) alle mogelijke maatregelen te nemen die de energievraag terugdringen. Denk aan isolatiemaatregelen, efficiëntere apparaten en machines, aanpassing van de energie-infrastructuur en benutting van restwarmte. Iedereen in Overijssel kan met grote en kleine aanpassingen energie besparen. Samen met vrienden of buurtbewoners kunt u het buurthuis, het clubhuis van de sportvereniging of het schoolgebouw verduurzamen. Hoe gaan we dat doen? Welke informatie en ondersteuning hebt u nodig om een goede bijdrage te kunnen leveren aan onze energie-ambitie?


Actie = reactie


Reageer op onderstaande blogs en artikelen. We hopen op uw frisse blik, vernieuwende adviezen en suggesties voor succesvolle cross-overs. Wij zien uw reacties als inspiratie om ons beleid verder te ontwikkelen. U ontvangt van ons altijd een antwoord op uw vragen en signalen.