Business Case voor duurzame energie-investeringen

Floating Grocer heeft een ruime ervaring in het opstellen van business cases voor duurzame investeringen. Die ervaring loopt van het maken van een rekenmodel tot en met het schrijven van een investeringsvoorstel voor directie, financier of subsidieverstrekker.

Modellering

Wij berekenen aan de hand van uw input de haalbaarheid van (duurzame) investeringen. De benodigde financiën, toekomstige kosten en opbrengsten worden daarvoor in een model verwerkt. U krijgt inzicht in de geldstromen én in de factoren die het succes van een investering bepalen. We bekijken daarvoor welke ‘drivers’ cruciaal zijn voor dat succes. Is dat de prijs van energie of de grondstoffen, of zijn het toch de verwachte loonkosten? Daar horen ook scenario’s bij om de effecten van die drivers in geld uit te kunnen drukken. En natuurlijk de vraag of en hoe een bepaald scenario valt te sturen.

Business Case

Een businesscase beschrijft de zakelijke afweging om een project of taak te beginnen. In de businesscase worden de kosten tegen de baten afgewogen, rekening houdend met de risico's. Vaak wordt aan de hand van de businesscase besloten om wel of niet te starten en/of verder te gaan met een project. Additionele informatie die in een businesscases wordt toegelicht kan zijn:

  • De achtergrond van het project

  • De verwachte voordelen voor de organisatie

  • De mogelijke opties die te overwegen zijn (met redenen voor afwijzing of acceptatie)

  • De verwachte kosten van het project

  • Een gap analysis en

  • De verwachte risico's

Niets doen moet ook als optie worden onderzocht, inclusief de kosten en risico's van inactiviteit. De rechtvaardiging van een project zal namelijk worden afgeleid van al deze informatie.

Second Opinion

In het besluitvormingstraject kan het handig zijn om een second opinion te laten uitvoeren. Dat voorkomt tunnelvisie en geeft comfort aan de besluitvormers.

Floating Grocer heeft jarenlange ervaring met het opstellen en beoordelen van business cases en investeringsvoorstellen voor (duurzame) investeringen en bedrijfsovernames.

Neem contact op via wim.lones@floating-grocer.com of bel Wim op 06-81353815