Denk en doe mee met het Nieuwe Energie Programma

De provincie Overijssel is samen met kernpartners bezig om het Programma Nieuwe Energie voor 2017-2023 vorm te geven. In dit programma werken overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samen om de Overijsselse ambitie op gebied van nieuwe energie te vertalen naar een concreet uitvoeringsprogramma. Graag horen we ook uw mening! Wij zien uw reacties als inspiratie om ons beleid verder te ontwikkelen. U ontvangt van ons altijd een antwoord op uw vragen en signalen. 

De gezamenlijke ambitie is dat in 2023 20% van het totale energiegebruik in Overijssel duurzaam is.  20% Nieuwe Energie willen we halen uit biomassa, bodem, wind en zon. Dit is noodzakelijk, omdat de prijs van fossiele energie (olie en aardgas) steeds verder stijgt. Nieuwe Energie, in de vorm van groen gas, elektra en warmte van eigen bodem, is een wenselijk alternatief. Energie besparen is het tweede speerpunt van het programma Nieuwe Energie. Want hoe minder energie we gebruiken, hoe sneller de afhankelijkheid van fossiele energie afneemt. Voordeel van meer Nieuwe Energie is dat we de energieprijs in de toekomst beter kunnen beïnvloeden. Beiden zijn nodig om op lange termijn efficiënter te ondernemen, goedkoper te wonen, slimmer te werken en gezonder te leven.

Ons nieuwe programma kent vijf speerpunten:

Samen op weg met duurzame mobiliteit 
Onze ambitie is om gezamenlijk het verkeer en vervoer in onze provincie zo veel mogelijk te verduurzamen. De manier waarop wij ons verplaatsen en onze goederen vervoeren gaat veranderen. De eerste waterstofauto’s en -boten, solarfietsen en elektrische bussen zijn al gesignaleerd. We gaan van tanken naar opladen, van eigen auto naar deelauto, van zelf rijden naar zelfrijdende auto. NEO wil weten wat dit voor u betekent! 

Samen bouwen aan onze omgeving
Onze ambitie is om in woningen en gebouwen (scholen, ziekenhuizen, kantoren) alle mogelijke maatregelen te nemen die de energievraag terugdringen. Denk aan isolatiemaatregelen, efficiëntere apparaten en machines, aanpassing van de energie-infrastructuur en benutting van restwarmte. Iedereen in Overijssel kan met grote en kleine aanpassingen energie besparen. Samen met vrienden of buurtbewoners kunt u het buurthuis, het clubhuis van de sportvereniging of het schoolgebouw verduurzamen. Hoe gaan we dat doen? Welke informatie en ondersteuning hebt u nodig om een goede bijdrage te kunnen leveren aan onze energie-ambitie? 

Samen energie opwekken
Onze ambitie is om meer eigen energie op te wekken in de provincie. Dit willen we doen door meer gebruik te maken van de aanwezige biomassa, wind, aardwarmte en zon. Ook zijn we continu op zoek naar innovatieve technieken. Deze eigen energieopwekking heeft impact op uw leefomgeving. Praat daarom mee met de ontwikkelingen in ‘uw achtertuin’. 

Samen werken aan energiereductie in bedrijven
Onze ambitie is om de totale energievraag van bedrijven terug te dringen. Dat kan bijvoorbeeld door het gebruik van restwarmte of lokaal opgewekte energie of door de energie-infrastructuur aan te passen. De zeven grootste gebruikers, onze energiekoplopers, delen hun energietips met andere ondernemers. We zijn benieuwd welke tips en adviezen u hebt! Aan welke informatie of initiatieven  hebt u zelf behoefte om als bedrijf mee te werken aan onze energiedoelen? Hoe bewegen we u tot een volgende stap?

Samen lokaal aan de slag met Nieuwe Energie
Onze ambitie is om goed in kaart te brengen welke lokale energie-initiatieven er in Overijssel zijn. Dit om opgedane innovatieve kennis en ervaring verder te verspreiden. Welke initiatieven zijn succesvol en waarom? Hoe kunnen wij lokale initiatieven stimuleren om nog effectiever te zijn? U hebt als geen ander kennis van uw eigen nabije omgeving. Deel uw lokale blik met ons! Waar liggen de mogelijkheden om samen nog slimmer met energie om te gaan?