Energie Koplopers Overijssel 2017

Begin dit jaar is de tweede groep Energie Koplopers Overijssel gestart. Energie Koplopers in Overijssel (EKO) zijn grootgebruikers van energie, met hoge energiekosten per jaar die de ambitie hebben om energie efficiëntie te borgen in hun organisatie. Tijdens het EKO-diner op woensdag 1 november ontmoetten de Provincie Overijssel en bedrijven elkaar. Bedrijven die met dezelfde vraag of problematiek worstelen hebben elkaar geïnspireerd tot mogelijke oplossingen. De overheid vragen ze daarbij om te zorgen dat Nederland als kenniseconomie voorop blijft lopen.

Ambitie
De ambitie van 20% Nieuwe Energie in 2023 is te halen door in te zetten op nieuwe, hernieuwbare energie, maar ook door het energiegebruik te verlagen. Voor het halen van deze ambitie is de doelgroep bedrijven en ondernemingen van belang; zij zijn namelijk verantwoordelijk voor ruim 40% van het provinciale energiegebruik. Grootgebruikers van energie doen vaak mee aan de convenanten vanuit het Rijk. Daarnaast hebben ze eigen doelstellingen variërend van 2% verbetering van energie-efficiënte per jaar tot energie-neutrale productie. De provincie Overijssel ondersteunt deze bedrijven onder meer in de vorm van het project: Energie Koplopers Overijssel(EKO).

Energie Koplopers Overijssel videopresentatie
De Koplopers hebben de afgelopen tijd hun doelen afgegeven in een bedrijfspresentatie. Ze stellen zich graag aan Overijssel voor via YouTube. De Energie Koplopers Overijssel van 2017 zijn Ardagh, Auping, Boessenkool, Bolscher, Flevonice, Krehalon, Sportbedrijf Deventer en Verzinkerij Twente. Met energiemanagement als leidraad wordt met werkbijeenkomsten en bedrijfsbezoeken de gelegenheid gecreëerd om van elkaar te leren, bij elkaar te kijken en met de elkaar energie efficiëntie te borgen in de organisatie.

Voor meer informatie:

Ardagh : https://youtu.be/7yjV_x0_Gwg
Auping : https://youtu.be/_D8m7EI2hIA
Boessenkool : https://youtu.be/YsuACZbBqx4
Bolsscher : https://youtu.be/ispk3_db6DA
Flevonice : https://youtu.be/f_XuxDZZVIo
Krehalon : https://youtu.be/CO6pdZcfQ5A
Sportbedrijf Deventer : https://youtu.be/t1SdwS8gDGA
Verzinkerij Twente : https://youtu.be/g2BQTu-p_xA