Energie zonder grenzen

Vrijdag 20 januari ondertekenden de provincies Overijssel, Groningen, Fryslân en Drenthe samen met Niedersachsen een intentieverklaring om de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van duurzame energie te versterken. Dit gebeurde tijdens de Conferentie Energie zonder Grenzen, waar de opgave om nieuwe energiesystemen te verkennen en te implementeren centraal stond.

Heel Europa staat voor de opgave een transitie naar een duurzamere energievoorziening te realiseren. Grensoverschrijdende samenwerking tussen Europese regio’s is daarbij essentieel. De Noordelijke provincies en Niedersachsen willen de samenwerking tussen alle betrokken partijen nog verder versterken en technologische, juridische en financiële barrières aanpakken en op de agenda zetten van Den Haag, Berlijn en Brussel. Door de nauwe grensoverschrijdende samenwerking, is de Noordelijke grensregio koploper en een voorbeeld voor de Europese Energie Unie. Tijdens de conferentie werden door zo’n 140 deelnemers verschillende lopende initiatieven en projecten uit de noordelijke grensregio besproken en werd gekeken waar de regio’s elkaar verder kunnen versterken.