Oplevering Duurzame Dorpen

De oplevering en doorontwikkeling van de Duurzame Dorpen in Overijssel werd donderdag 3 november 2016 gevierd met een feestelijke bijeenkomst in het Middenhuis van Aardehuizen Olst-Wijhe.

De provincie Overijssel organiseerde in 2010 en 2011 de wedstrijd Duurzame Dorpen. Met een subsidie van de provincie konden de winnaars aan de slag met de uitvoering van hun duurzame ideeën. In de afgelopen jaren zijn veel van hun ambities waargemaakt. Ook zijn er nieuwe projecten voortgekomen uit de Duurzame Dorpen. Er zijn veel lokale initiatieven gestart en nog steeds bezig met de verduurzaming van hun regio.

Bereikte resultaten
Ruim 25 dorpen en wijken ontwikkelden plannen om de leefbaarheid te vergroten en het energiegebruik te verminderen. Inmiddels zijn heel veel duurzaamheidsmaatregelen uitgevoerd met het prijzengeld dat varieerde van € 25.000,- tot € 1,5 miljoen.

De bijeenkomst vond plaats in het Middenhuis, het 'buurthuis' van Aardehuizen Olst-Wijhe, één van de toenmalige winnaars. Dit Duurzaam Dorp heeft in de afgelopen jaren een ecologische wijk gebouwd met 23 aardehuizen. Deze zijn bijna 100% zelfvoorzienend in energie en water, en er is een grote onderlinge solidariteit. Ferdy Hummelink gaf een presentatie waarin hij aangaf dat de bewoners met 'bloed, zweet en tranen' de 'mooiste en duurzaamste wijk' te hebben gebouwd.

Antje Kingma van Duurzaam Dorp Hoonhorst vertelde in de vorm van een geanimeerd 'kampvuurverhaal' over de realisatie van hun eerste multi-sportveld van Nederland met LED verlichting in combinatie met zonnepanelen, de 1500 zonnepanelen in het dorp, 20 geïsoleerde woningen, de frisse school, de energiezuinige nieuwe sportaccommodatie, de dorpskachel, de dorpsdeelauto, dubbel glas en gehalveerde energierekening in de kerk, en afvalreductie.

Willy Bruns uit Noord-Deurningen gaf als derde voorbeeld aan wat Duurzame Dorpen zijn dorp gebracht heeft. Het dorp won ‘slechts’ € 50.000,- met de Duurzame Dorpen wedstrijd. Daarmee werd een plan van aanpak gemaakt, lieten 75 huishoudens een energiescan doen, en hebben 22 woningbezitters geïnvesteerd in isolerende maatregelen. Daarnaast werd een onderzoek naar de kansen voor een mestvergisting-biogasnetwerk met de landbouwbedrijven in de omgeving gefinancierd. Dit heeft geleid heeft tot een zeer grote spin-off;Noord-Deurningen werd in 2015 verkozen tot Bio-energiebuurt van Overijssel; eind 2016 zal Noord-Deurningen daarmee zelfs al energieneutraal zijn, maar het dorp blijft investeren in nieuwe maatregelen om nog duurzamer te worden.

Het vierde dorp dat een presentatie gaf, was Ommerkanaal. Mario den Hoedt vertelde hoe het kleine dorp onder meer een bijna energieneutraal buurthuis/kulturhus gerealiseerd heeft, een buurtauto in het leven heeft geroepen, 800 zonnepanelen op 2 stallen en 25 woningen geplaatst heeft en de school heeft geïsoleerd.

Tenslotte gaf Gedeputeerde Erik Lievers een toelichting op de ontwikkeling van lokale initiatieven, ook in het licht van de ontwikkeling van het Nieuwe Programma Nieuwe Energie 2017-2023. Daarna ontvingen de aanwezige dorpen uit handen van de gedeputeerde een certificaat, plus het eerste exemplaar van het nieuwe NEOzine (magazine over Nieuwe Energie in Overijssel) met daarin een special over de Duurzame Dorpen.

Na afloop werd er onder het genot van een lokaal en duurzaam hapje en drankje nagepraat over de ervaringen van de afgelopen jaren en de plannen van de lokale initatieven voor de toekomst.

Hieronder vindt u een beeldverslag van de geslaagde middag. De foto's zijn gemaakt door Femke Teussink.

RTV Oost was ook aanwezig en maakte dit verslag.