Samen werken aan energiereductie in bedrijven

Voor de invulling van het toekomstige Nieuwe Energie programma 2017-2023 willen zeven kernpartners vanuit de overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties graag gebruik maken van kennis, ideeën en wensen vanuit ‘het veld’. Door met u samen te werken vergroten we het draagvlak en het succes van ons nieuwe beleid. Het energiebeleid focust zich op vijf thema’s. Op deze webpagina horen we graag uw input over het deelthema ‘duurzame bedrijven’.


Onze ambitie


Onze ambitie is om de totale energievraag van bedrijven terug te dringen. Dat kan bijvoorbeeld door het gebruik van restwarmte of lokaal opgewekte energie of door de energie-infrastructuur aan te passen. De zeven grootste gebruikers, onze energiekoplopers, delen hun energietips met andere ondernemers. We zijn benieuwd welke tips en adviezen u hebt! Aan welke informatie of initiatieven hebt u zelf behoefte om als bedrijf mee te werken aan onze energiedoelen? Hoe bewegen we u tot een volgende stap?


Actie = reactie


Reageer op onderstaande blogs en artikelen. We hopen op uw frisse blik, vernieuwende adviezen en suggesties voor succesvolle initiatieven en samenwerkingsverbanden. Wij zien uw reacties als inspiratie om ons beleid verder te ontwikkelen. U ontvangt van ons altijd een antwoord op uw vragen en signalen.

Pagina's