Samen lokaal aan de slag met Nieuwe Energie

Voor de invulling van het toekomstige Nieuwe Energie programma 2017-2023 willen zeven kernpartners vanuit de overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties graag gebruik maken van kennis, ideeën en wensen vanuit ‘het veld’. Door met u samen te werken vergroten we het draagvlak en het succes van ons nieuwe beleid. Het energiebeleid focust zich op vijf thema’s. Op deze webpagina horen we graag uw input over het deelthema ‘lokale initiatieven’.


Onze ambitie


Onze ambitie is om goed in kaart te brengen welke lokale energie-initiatieven er in Overijssel zijn. We doen dit om opgedane innovatieve kennis en ervaring verder te verspreiden. Welke initiatieven zijn succesvol en waarom? Hoe kunnen wij lokale initiatieven stimuleren om nog effectiever te zijn? U hebt als geen ander kennis van uw eigen nabije omgeving. Deel uw lokale blik met ons! Waar liggen de mogelijkheden om samen nog slimmer met energie om te gaan?


Actie = reactieReageer op onderstaande blogs en artikelen. We hopen op uw frisse blik, vernieuwende adviezen en suggesties voor succesvolle initiatieven en samenwerkingsverbanden. Wij zien uw reacties als inspiratie om ons beleid verder te ontwikkelen. U ontvangt van ons altijd een antwoord op uw vragen en signalen.

Pagina's