Proclaimer

24 juni 2013

Wij streven ernaar uitsluitend correcte informatie aan te bieden op deze website. Toch kan het zijn dat informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Kom je informatie tegen die onjuist of verouderd is, dan vernemen wij dit graag van je. Je kunt hiervoor een mail sturen naar neo@overijssel.nl

Hoe snel reageren wij op e-mails?

Bij ontvangst van een e-mail via neo@overijssel.nl sturen wij per omgaande een ontvangstbevestiging, tenzij we de e-mail direct afhandelen. In de ontvangstbevestiging geven wij aan binnen hoeveel dagen na ontvangst van de e-mail een eerste reactie volgt.

Bij de afhandeling van e-mail maken wij een onderscheid tussen eenvoudige en complexe vragen. Eenvoudige vragen hebben betrekking op bekende feiten of procedures, zoals openingstijden, vergunningprocedures etc. Dit soort vragen wordt binnen twee dagen afgehandeld. Complexe vragen of verzoeken (vragen die meer aandacht vergen door naslagwerk of bestuurlijke of ambtelijk afstemming, verzoeken om vergunning, ontheffing, het indienen van een bezwaar of een klacht) kunnen meer tijd in beslag nemen. In ieder geval krijg je binnen tien werkdagen bericht over de verwachte afhandelingstermijn. Wanneer we de toegezegde afhandelingstermijn niet kunnen nakomen, krijg je direct bericht over een nieuwe termijn.

Je privacy

Alle informatie die je ons verstrekt, behandelen wij vertrouwelijk. Persoons- of adresgegevens gebruiken wij uitsluitend voor het doel waarvoor je ze doorgeeft (bijvoorbeeld voor een aanvraag). Informatie over bezoeken aan onze site (bijvoorbeeld IP-adressen) gebruiken wij slechts ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen. Deze gegevens gebruiken wij nooit ter identificatie van individuele personen. Meer informatie over onze privacy statement .

Via onze website wordt ook een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de "Analytics"-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Het is mogelijk om cookies (gedeeltelijk) te weigeren. Hoe u dit kunt doen, vindt u in de handleiding van uw webbrowser (bijv. Internet Exporer, Mozilla Firefox of Google Chrome) of door uw voorkeuren aan te passen via Your Online Choices. Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties vertonen aan u. Ook deze cookies kunt u centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van derden teruggeplaatst worden.

Meer informatie over onze Google Analytics.

Links naar andere websites

Deze site bevat hyperlinks naar andere organisaties en instellingen. Daarnaast kunnen vanuit andere sites links worden gelegd naar deze site. Als je op een hyperlink naar zo'n externe site klikt, verlaat je de website van Overijssel en ben je gebonden aan de gebruiksregels die voor die site gelden. De provincie Overijssel is niet verantwoordelijk voor de informatie die op deze sites wordt gepresenteerd.

Uitsluiting aansprakelijkheid

Provincie Overijssel beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden Informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als je deze website vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, ben je verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.
Provincie Overijssel is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid van gebruik) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Provincie Overijssel.

Provincie Overijssel is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

Eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten uit de rubriek Actueel, Contact, Disclaimer, NEOtv en NEOzine en de onder regie van NEO geproduceerde filmpjes, foto’s en artikelen bij Provincie Overijssel (herkenbaar aan plaatsing van groen NEO logo). Bezoekers mogen de website en de Informatie raadplegen en uitbreiden nadat zij lid zijn geworden. Kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan, mag.

Elk ander gebruik van de website of van de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van Provincie Overijssel in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks, of deeplinks tussen de website van Provincie Overijssel (overijsselheeftnieuweenergie.nl) en enige andere internetpagina, is toegestaan op eigen risico. Via neo@overijssel.nl kunt u nadere informatie opvragen over het gebruik van NEO materiaal.

Links naar andere websites

Deze website bevat links naar externe internetpagina’s. Provincie Overijssel is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina’s waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina’s waarop een link is opgenomen naar deze website. Ons privacy- en cookiereglement is niet van toepassing op persoonsgegevens die van jou op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

Ingezonden reacties

Bij ingezonden nieuwsberichten, kalenderitems of bedrijfsprofielen behoudt de redactie van de provincie zich het recht voor om een bericht te wijzigen, niet meteen te plaatsen of te weigeren. Tevens behoudt de nieuwsredactie zich het recht voor om een al geplaatste reactie te wijzigen of te verwijderen. Discriminerende, kwetsende en beledigende teksten worden niet geplaatst.