Samen energie opwekken

Voor de invulling van het toekomstige Nieuwe Energie programma 2017-2023 willen zeven kernpartners vanuit de overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties graag gebruik maken van kennis, ideeën en wensen vanuit ‘het veld’. Door met u samen te werken vergroten we het draagvlak en het succes van ons nieuwe beleid. Het energiebeleid focust zich op vijf thema’s. Op deze webpagina horen we graag uw input over het deelthema ‘hernieuwbare energie’.


Onze ambitie


Onze ambitie is om meer eigen energie op te wekken in de provincie. Dit willen we doen door meer gebruik te maken van de aanwezige biomassa, wind, aardwarmte en zon. Ook zijn we continu op zoek naar innovatieve technieken. Deze duurzame energieopwekking heeft impact op uw leefomgeving. Praat daarom mee met de ontwikkelingen in ‘uw achtertuin’.


Actie = reactie


Reageer op onderstaande blogs en artikelen. We hopen op uw frisse blik, vernieuwende adviezen en suggesties voor succesvolle initiatieven en samenwerkingsverbanden. Wij zien uw reacties als inspiratie om ons beleid verder te ontwikkelen. U ontvangt van ons altijd een antwoord op uw vragen en signalen.

Pagina's