Samen op weg met duurzame mobiliteit

Voor de invulling van het toekomstige Nieuwe Energie programma 2017-2023 willen zeven kernpartners vanuit de overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties graag gebruik maken van kennis, ideeën en wensen vanuit ‘het veld’. Door met u samen te werken vergroten we het draagvlak en het succes van ons nieuwe beleid. Het energiebeleid focust zich op vijf thema’s. Op deze webpagina horen we graag uw input over het deelthema ‘duurzame mobiliteit’.


Onze ambitie


Onze ambitie is om gezamenlijk het verkeer en vervoer in onze provincie zo veel mogelijk te verduurzamen. De manier waarop wij ons verplaatsen en onze goederen vervoeren gaat veranderen. De eerste waterstofauto’s en -boten, solarfietsen en elektrische bussen zijn al gesignaleerd. We gaan van tanken naar opladen, van eigen auto naar deelauto, van zelf rijden naar een zelfrijdende auto. NEO wil weten wat dit voor u betekent! Reageer op onderstaande blogs en artikelen. We hopen op uw frisse blik, vernieuwende adviezen en suggesties voor succesvolle initiatieven en samenwerkingsverbanden.


Actie = reactie


Wij zien uw reacties als inspiratie om ons beleid verder te ontwikkelen. U ontvangt van ons altijd een antwoord op uw vragen en signalen.