Koffiedik kijken - Ontdek de toekomst Energiestootjes - Overijssel loopt voorop! De beker van Marco van Zandwijk - Ruimte-OK Sterke koffie - op bezoek bij duurzame scholen

“De energietransitie komt uit de regio”

“Samenwerken aan Nieuwe Energie zorgt voor een ‘roadmap’ om straks de provincie met de laagste energieprijs te zijn. Dat motiveert ondernemers en inwoners!”   Wim de Ridder, futuroloog

“We moeten ons beter oriënteren op een onzekere toekomst. Snelle veranderingen moeten we juist interpreteren. Meteen zien: waar zitten de kansen en de bedreigingen? De energietransitie komt uit de regio!”
Hans Peter Benschop, trendwatcher

“We moeten het lef hebben om een ambitie neer te leggen die niet haalbaar lijkt. Ik zeg met nadruk: LIJKT! Dat zorgt voor beweging!”
Manouska Molema, wethouder Oldenzaal.

Heb jij ook je blik gericht op de toekomst?\nVertel ons jouw verhaal!\nEn ontvang je eigen Nieuwe Energie koffiemok!

Energietransitie

In Overijssel zijn zeven kernpartners bezig nieuwe plannen te maken voor de komende jaren. Daarbij hopen zij op zoveel mogelijk ondersteuning vanuit het bedrijfsleven, het onderwijs en de inwoners. NEO ging op zoek naar visionairs die hun toekomstbeeld over Nieuwe Energie met ons delen, op landelijk, provinciaal en lokaal niveau.

Wim de Ridder - futuroloog

“Samenwerken aan Nieuwe Energie zorgt voor een ‘roadmap’ om straks de provincie met de laagste energieprijs te zijn. Dat motiveert ondernemers en inwoners!”
Wim de Ridder, futuroloog

Hans Peter Benschop - trendwatcher

“We moeten ons beter oriënteren op een onzekere toekomst. Snelle veranderingen moeten we juist interpreteren. Meteen zien: waar zitten de kansen en de bedreigingen?
De energietransitie komt uit de regio!”
Hans Peter Benschop, trendwatcher

Manouska Molema - wethouder Oldenzaal

“We moeten het lef hebben om een ambitie neer te leggen die niet haalbaar lijkt.
Ik zeg met nadruk: LIJKT! Dat zorgt voor beweging!”
Manouska Molema, wethouder Oldenzaal.

Het Nieuwe Energie Programma

De provincie Overijssel is samen met kernpartners bezig om het Programma Nieuwe Energie voor 2017-2023 vorm te geven. Dit is het moment om uw stem te laten horen! Wat is voor uw bedrijf, uw woning, uw omgeving belangrijk als het gaat om Nieuwe Energie? Welke rol verwacht u van de provincie? Laat u horen en inspireer ons bij het maken van nieuwe plannen!

Column Ank Bijleveld-Schouten, Commissaris van de Koning


Iedere provincie maakt plannen voor een duurzame toekomst. In het landelijke Energieakkoord zijn afspraken gemaakt om ervoor te
zorgen dat in 2023 16% van de totale energievoorziening in
Nederland duurzaam is.

Overijssel is ambitieuzer; 20% Nieuwe Energie in 2023. We doen dat met elkaar. Met gemeenten, bedrijven, instellingen en inwoners. We leren van elkaar, we versterken elkaar en we werken op die manier samen aan een duurzame toekomst. Mijn 24 zonnepanelen zijn misschien een druppel, maar tellen evengoed mee bij het halen van onze doelstellingen. 

Online, via MijnEnergie2050.nl en offline, tijdens bijeenkomsten in het hele land, wordt iedereen uitgenodigd mee te praten over de keuzes die nodig zijn om van 2023 tot 2050 verdere stappen te zetten naar een duurzame energievoorziening. Mijn advies is om daarbij vooral aan te sluiten op de gesprekken die al gaande zijn, zoals nu in Overijssel. Ik roep u van harte op om ook mee te doen! De eerste kleine stap zet u namelijk zelf.
Lees verder...

Energiestootjes

In Overijssel hebben we grote ambities. In 2023 willen we 20% Nieuwe Energie opwekken. Veel bedrijven en verenigingen zijn enthousiast over dit doel en dragen hun steentje bij met vernieuwende initiatieven. De provincie ondersteunt deze pioniers met geld, inspiratie en advies!

Green Deal Warmtenet Hengelo

Warmtenet Het Warmtenet Hengelo levert een CO₂ -besparing op van 2.500 ton per jaar met groei naar 5.000 ton of meer, vergelijkbaar met het energieverbruik van 1.550 tot 3.100 huishoudens. Fantastisch voor Hengelo en uniek in Nederland. Negen samenwerkende partijen sloten in mei 2016 een Green Deal. Hierin werken publieke en private partners samen aan de verdere verduurzaming en uitbreiding van Warmtenet Hengelo...
Lees verder

Laat uw mening of idee over het opwekken van nieuwe energie
achter in onze ideeënbus!

Koeienvlaai houdt ons warm

Koeien Landbouwers
in Noord- Deurningen maken van de vlaaien die de koeien draaien een waardevol product: nieuwe energie! Mestvergisters vangen de mest -zo vers mogelijk- op. De methaangassen die vrijkomen, borrelen naar boven. Samenwerkingspartner Cogas transporteert het gas naar een industrieterrein in de buurt. Zo’n 900.000 kuub gas kunnen deze koeien gezamenlijk leveren per jaar. De eerste monovergister is inmiddels gerealiseerd. Als na een half jaar blijkt dat deze succesvol draait, dan worden de andere negen installaties gebouwd. Eind 2016 moeten alle monovergisters draaien...
Lees verder...

Energiebespaarlening

vol_energie Woningeigenaren in Overijssel die hun woning willen verduurzamen kunnen per 1 juni 2016 een beroep doen
op de Energiebespaarlening Overijssel. Hiermee kunt u uw
investering in bijvoorbeeld isolatie of zonnepanelen
financieren.
Lees verder...

Uw eigen omgeving verder verduurzamen?
Doe mee!

Zwolle Solar City 2016

Solar De jury koos
op 2 juni 2016 tijdens de Solar Days de ge-
meente Zwolle als beste zonne-energiegemeente van
Nederland. Zwolle verdient daar-
mee de titel Solar City 2016. Zwolle is volgens de jury een voorbeeld op het gebied van daadkrachtig gemeentelijk energiebeleid. Binnen de gemeente Zwolle starten opvallend veel projecten en die hebben door hun laagdrempelige karakter een succesvol resultaat. Een andere succesfactor is de betrokkenheid van bewonersgroepen en lokale organisaties in de ontwikkeling van projecten...
Lees verder...

Duurzaam op weg

Duurzaam Onze ambitie is om gezamenlijk het verkeer en vervoer in onze provincie zo veel mogelijk te verduurzamen. De manier waarop wij ons verplaatsen en onze goederen vervoeren gaat veranderen. De eerste waterstofauto’s en -boten, solarfietsen en elektrische bussen zijn al gesignaleerd. We gaan van tanken naar opladen, van eigen auto naar deelauto, van zelf rijden naar een zelfrijdende auto. NEO wil weten wat dit voor u betekent! We hopen op uw frisse blik, vernieuwende adviezen en suggesties voor succesvolle initiatieven en samenwerkingsverbanden. Reageer meteen!...
Lees verder...

MKB Energy Check up

Energy Check up Energiebesparing voor bedrijven is niet langer vrijblijvend. Bedrijven die zich niet aan de afspraken uit het Energieakkoord houden, kunnen straks een boete krijgen. Bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000 kilowatt uur elektra en 25.000 kuub gas verbruiken, moeten aan de bak. Dat zijn er totaal 107.000. Werkgeversorganisatie VNO/MKB schiet de bedrijven te hulp met
een nieuw analyse- en financieringssysteem: de MKB Energy Check Up...
Doe de MKB Energy Check Up...

NEO uitzending gemist!


NEO is al vaak ‘over de vloer’ geweest bij bedrijven, lokale initiatieven en particulieren in de provincie die slim omgaan met energie. Kijk mee met de korte films van ‘De fabriek van de toekomst’, ‘Lokale Energiecoöperaties’ en ‘Bio-pitch finalisten’.


WE DAGEN JE UIT!DENK EN DOE MEE!

“Wij steunen initiatieven die ondernemers vooruit helpen en zijn tegen nutteloze exercities en verplichtingen. De provincie Overijssel bewijst dat steun (de wortel) beter werkt dan plichten en sancties (de stok). Meer dan 1.400 ondernemers zijn met een provinciale regeling voorzien van een energieadvies. Een groot deel gaat de voorgestelde maatregelen daadwerkelijk in de praktijk brengen. Energiebesparing staat hoog op de agenda in het bedrijfsleven. Hoe ziet u onze rol en die van de provincie? We horen het graag!”

Rob Oostermeijer,
VNO NCW Midden

“De sleutel voor de energietransitie ligt uiteindelijk bij de inwoners en bedrijven uit onze provincie. Juist daarom is het zo belangrijk om de verbinding te zoeken met lokale energie-initiatieven. Wat is uw bijdrage aan een duurzaam Overijssel en hoe haken we bij u aan?”

Matthijs Nijboer, directeur
Natuur en Milieu Overijssel

“AkzoNobel is veruit de grootste energiegebruiker van Overijssel. Energiebesparing staat al jarenlang hoog op onze agenda. Als multinational hebben we veel ervaring verzameld en die delen we graag. Je moet ook bijdragen aan het grotere geheel, is onze mening!”

Ruud Morssinkhof, program
manager operational eco
efficiency AkzoNobel

“Bedrijven, overheden, en inwoners van Overijssel weten elkaar steeds beter te vinden, waardoor ze met succesvolle projecten hun bijdrage leveren aan een duurzaam Overijssel. En niet te vergeten: de werkgelegenheid die dat oplevert. De ambitie voor het verduurzamen van koopwoningen staat gelijk aan zo’n 2.000 manjaren werk. En dan hebben we het nog niet over de huursector, de industrie, verduurzaming van maatschappelijk vastgoed, biogas of mobiliteit. Kortom: met de energietransitie zijn honderden nieuwe banen gemoeid, ook in de bouwsector! Welke ondernemende kansen ziet u?”

Erik Lievers, gedeputeerde
provincie Overijssel

“Ik vermoed dat er in het MKB nog grote energie-uitdagingen zitten. Het MKB zou gebaat zijn bij een netwerk vol energiekennis!”

Wim de Weger, manager
facility engineering Scania

“Minder, anders en schoner! Zo denken we bij de provincie Overijssel over mobiliteit. Wist u dat ongeveer 33% van ons energiegebruik opgaat aan mobiliteit? Daar is dus nog veel winst te behalen, alhoewel we al goed op weg zijn. Verplaatsen, vervoeren en vooruitgaan doen we allemaal en elke dag! Laten we het dan ook samen groots aanvliegen! Ik nodig iedereen uit te reageren en suggesties te doen om de blik van de provincie breed te houden!”

Bert Boerman, gedeputeerde
provincie Overijssel

“Ik kijk regelmatig over de schutting voor meer energiewinst!” Hoe laat u zich inspireren? ”

Ronald Schutte, senior
adviseur Milieu Twente

“Bedrijven kunnen alleen overleven als ze duurzaam zijn! Dat betekent investeren op de lange termijn!”

Manfred Rudolf,
duurzaamheidsmanager Apollo Vredestein

Overijssel is op zoek naar goeie ideeën, slimme ambities en kritische meningen. Zo pakken we samen de uitdaging aan om van Overijssel een energiekoploper te maken.

Ook slimmer omgaan met energie? Check hier tips, innovaties en subsidies voor woningbezitters, weggebruikers, ondernemers en lokale buurtinitiatieven. Sluit u nu aan bij de groeiende groep bewuste Overijsselaars! Profiteer meer van onze wind, zon en koeienvlaaien. Het mooie is, we hebben genoeg voor iedereen!

© Copyright Neo-Zine 2016 overijsselheeftnieuweenergie.nl